سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دوستی

صفحه خانگی پارسی یار درباره

جملات زیبا

هر وقت دل کسی رو شکوندی یه میخ بزن به دیوار

هر وقت دلشو به دست اوردی میخ و از دیوار در بیار

ولی چه فایده جاش هنوز رو دیواره  (ویلیام شکسپیر)

 

 

 

التماس...خلق ذلت است

براورده شود منت است

التماس... خدا عزت است

براورده نشود حکمت است

 

 

 

یکی را دوست میدارم ولی افسوس که او نمی داند

نگاهش میکنم که شاید از نگاهم بخواند ولی افسوس که او نگاهم نمیکند

روی برگ گل نوشتم که من او را دوست دارم

ولی افسوس که او برگ گل را به

کودکی داد تا او را بخنداند