سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دوستی

صفحه خانگی پارسی یار درباره

خطا


یادمان باشد امروز خطایی نکنیم
گرکه درخود شکستیم صدایی نکنیم

پرپروانه شکستن هنر انسان نیست
گرکه شکستیم زغفلت من ومایی نکنیم
یادمان باشد اگه شاخه گلی را چیدیم
وقت پرپرشدنش سازونوایی نکنیم
یادمان باشد اگر خاطرمان تنها ماند
طلب عشق زهر بی سر و پایی نکنیم