سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دوستی

صفحه خانگی پارسی یار درباره

.............

چه فرقی میکند؟؟؟ آخرش که میمیرم...چه از درد های خودم...
چه از عفونت یاد تو...!
لا اقل نام تو روی سنگ قبرم حک میشد...شایدم نه...احمقها مینوشتند:

طفلکی نمیدانیم چرا...اما درگذشت...!

a.e