سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دوستی

صفحه خانگی پارسی یار درباره

زندگی زیباست و عشق جلوه ی تمام زیباییها

اما در این دنیا هیچ چیز ماندگار نیست همه روزی به دنیا امدیم و ناگهان خواهیم مرد

کاش روزیکه برمیگردیم هیچ وسوسه ای روحمان را ناارام و پریشان نسازد و از ما قصه ای به یادگار بماند که  حکایتش برازنده ی انسان باشد

در این جاده ی پر پیچ و خم مسافری را دیدم خسته و تشنه لب باری به دوش می کشید که قامتش را خم کرده بود تا به من نگاه کرد روی زمین رها شد به سویش دویدم

رفته بود

از لابه لای کوله بارش بغچه ای یافتم که قصه ای لای ان پیچیده شده بود

کسی میتواند در پای عشق بمیرد که پیش از ان زندگی در پیش چشمان او مرده باشد