سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دوستی

صفحه خانگی پارسی یار درباره

غم غریب

چه لحظاتی گذشت و از دست رفت تا دریافتیم که عمر چه زود میگذرد  ومن قدر لحظات طلایی را ندانستم  و در غم غریبی فرو رفتم اما چه حاصل که سودی در ان نیست

در این لحظات ندایی امیدوار کننده

گوش را مینوازد

که غم مخور

اینده را دریاب