سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران

دوستی

صفحه خانگی پارسی یار درباره

بدون عنوان!

تا حالا شهر فرنگ رفتین؟اصلا این شهر فرنگ کجاس؟چه شکلیه؟شهر فرنگ جاییه که مردمش چشم دارن اما فلوت زن کور رو نمی بینن!

شهر فرنگ جاییه که همه بد هستن مگه این که خلافش ثابت بشه!

شهر فرنگ جاییه که هیشکی شنا بلد نیس اما همه بلدن زیر آبی برن!

شهر فرنگ جاییه که تو اداره هاش هیشکی لباس ورزشی نمی پوشه اما همه پاس کاری رو خوب بلدن!

شهر فرنگ جاییه که درختها علت اصلی ترافیکن و باید بریده بشن تا ماشین ها راحت حرکت کنن!

شهر فرنگ جاییه که مردمش واژه صداقت ،مهربونی ،یتیم نوازی،روراستی و واژه های خوب زیادی بلدن بنویسن اما از هجی کردن بدشون میاد.

شهر فرنگ جاییه که با میلیارد ها تومن پول بعد از ماه ها فقط میشه برای مردم زلزله زده چادر به پا کرد.

شهر فرنگ جاییه که مردم سوار تاکسی میشن تا زود برن  سر کارتا کار کنن و پول تاکسی شون رو در بیارن!

شهر فرنگ جاییه که نصف مردمش زیر خط فقرن اما سریال های تلوزیونشون توی کاخ ها ساخته میشه!

شهر فرنگ جاییه که همه با هم مساوی هستن اما بعضی مساوی تر!

شهر فرنگ جاییه که دوست آدم بعد از شنیدن درد دلهات می گه :حقته!

شهر فرنگ جاییه که آدم هاش ازدواج می کنن تا همدیگرو بشناسن و وقتی  شناختن از هم جدا میشن!

شهر فرنگ جاییه که وقتی می خوای ازدواج کنی 500 نفر و دعوت می کنی و شام میدی تا برن از بدی و زشتی و بی کلاسی مجلس و عروس و ...حرف بزنن!

شهر فرنگ جاییه که نمی شه رو پشت بومش رفت مگه اینکه از طرف دیگه اش بیفتی..!

شهر فرنگ جاییه که حتما برای مریض شدن و بستری شدن تو بیمارستان باید پارتی داشته باشی.

شهر فرنگ جاییه که همه می دون تا به آخر خط برسن و وقتی می رسن تازه می فهمن که.....

بازم بگم ؟نشناختین این شهر کجاس؟

 

«نظر یادت نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره»